ΕΗΣ - Επισκευές Ηλεκτρικών Συσκευών
Αγ. Πάντων 68, Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 69 54 50 και 697 304 30 30

Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναβάθμισης της διαδικτυακής μας παρουσίας.
Οι υπηρεσίες μας όμως παραμένουν στη διάθεση σας!ΕΗΣ service